Årsmøde 14. april 2018 kl. 10.00

Dato: 

Lørdag, 14 april, 2018 - 10:00

Lørdag den 14. april 2018 kl. 10.00 afholdes Årsmøde for MarjattaHjemmenes Støttefond som foregår i Kulturhuset på Bredeshave.

Vi håber, at rigtig mange forældre og medarbejdere har mulighed for at deltage i år, både fra Voksenstederne og fra Skolehjemmet.

Årsmødet er i år placeret om formiddagen. Det indledes med et musikalsk oplæg ved Ristola­havens orkester, inden vi går i gang med dagsordenen på side 2.

Undervejs i årsmødet er der afsat tid til dialog. Mange forældre gør en stor indsats på Marjatta, bl.a. i basararbejdet, og det er helt vitalt for fællesskabet. Men hvordan kan vi understøtte et fort­sat stort forældreengagement? Deltagerne på årsmødet vil blive guidet igennem en refleksions- og dialog- øvelse om dette, som skal give inspiration til, hvordan vi fastholder lysten til at være med.  

Støttefondens årsmøde slutter kl. 12.00, hvorefter der serveres frokost i cafeen.

Se dagsorden her.

 

Samme dag fra kl. 13.00-14.30 afholdes Årsmøde for Marjatta Skolehjemmets Lokalråd som foregår i Kurturhuset på Bredeshave, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje.

På årsmødet vil vi gerne invitere jer til en dialog om

Forståelse og samarbejde mellem forældre/pårørende og medarbejdere

Forældre/pårørende og medarbejdere på Marjatta er alle meget vigtige for børnene/de unges trivsel og udvikling. Derfor er det også vigtigt, at vi forstår hinandens perspektiver. Igennem små dialoger to og to vil vi udvide kendskabet til hinandens roller på kryds og tværs - og undersøge om vi kan gøre noget for at få et endnu bedre samarbejde i hverdagen.

Ved årsmødet fremlægges der desuden beretninger om året, der er gået, orienteres om planer for det kommende år og foretages valg af forældrerepræsentanter til Lokalrådet. De 4 repræ­sentanter for eleverne/beboerne indstilles af Lokalrådet og godkendes på årsmødet, se venligst dagsordenen forneden i dette brev.

Lokalrådet mødes 3-4 gange årligt og samarbejder om udviklingen på Skolehjemmet, samt sikrer en god kontakt mellem forældrene og Marjatta.

Alle Skolehjemmets forældre/værger er meget velkomne til årsmødet.

Umiddelbart efter Lokalrådets årsmøde, er der kl. 14.30 kaffe og kage.

Vi glæder os til at se rigtigt mange.

Se dagsorden her.