Bestyrelsen for Marjatta

Bestyrelsen

Bestyrelse:
Marjattas to fonde ledes overordnet af en bestyrelse bestående af:

  • 5 medlemmer valgt af beboere/forældre/pårørende
  • 1 medlem valgt af en af de 4 beliggenhedskommuner på skift
  • 1 medlem valgt af Regionsrådet i Region Sjælland
  • 1 medlem valgt af medarbejderne
  • 1 medlem med antroposofisk indsigt

 Bestyrelsen vælges på fondenes årsmøde, som holdes sidst i april hver år. 

Marjattas bestyrelser har nu konstitueret sig således:

Formand:
Finn Skoubo Pedersen

Næstformand:
Henrik Studsgaard

Medlem af forretningsudvalget:
Karen Albertsen

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Torben Anker Sørensen (Medlem)
Ole Hvidesten Rasmussen (Medlem
Kirsten Devantier (Medlem, valgt af Region Sjælland)
John  Dalsgaard Jensen (Medlem, valgt af Stevns Byråd)
Marko Fribert (Medlem, medarbejdervalgt)
Lisbet Kolmos (Medlem, antroposofisk indsigt)

Suppleanter:
Claus Petersen
Gerhard Deneken

 

Bestyrelsens erklæring vedr. Anbefalinger om god Fondsledelse afgives som en del af årsrapporten (regnskabet).

Klik her for regnskab 2015.

Årsrapport for  2016.

Redegørelse for god fondsledelse 2017.