Kontakter og telefonnr.

Adresse og telefonliste over kontaktpersoner på Marjatta:

Administrationen:

Strandvejen 15, 4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5119

marjatta@marjatta.dk
Sikkerpost sendes til marjatta@marjatta.dk eller i e-boks.

5651 7837 Daglig leder Bernhard Schmitz - bfsc@marjatta.dk
5651 7877 Administrationschef Thomas Meyhoff Crone - tmcr@marjatta.dk - mobil 2370 1357

Sekretær:
5651 7860 Dorte Bruhn - dosb@marjatta.dk (sikkermail)

HR/Lønkontoret:
5651 7831 Lene Mandrup Jacobsen - lejac@marjatta.dk
5651 7858 Anja Marcussen amc@marjatta.dk

Økonomikontoret:
5651 7856 Jonas Holmegård - Controller - jonhø@marjatta.dk
5651 7832 Mette Berner Christensen - Ristolahaven - mebec@marjatta.dk
5651 7862 Susanne Bachmann - Viderslund - subje@marjatta.dk
5651 7861 Karina Nørgaard Larsen - Skolehjemmet - knl@marjatta.dk
5651 7887 Charlotte Hill - Sofiegården - cihi@marjatta.dk
5651 7870 Helle Mørkeberg - hlem@marjatta.dk

Bygningsinspektør:
5651 7833 Poul Frederiksen - pdf@marjatta.dk

Bogrupper på Marjatta:
5651 7836 Bøgen
5651 7835 Linden
5651 7869 Lærken Rød gruppe
5651 7873 Lærken Grøn gruppe
5651 7853 Birken
5651 7834 Skovbrynet
5651 7845 NimahNaustHuset
5651 7855 Kastanjen

Skolen:
5651 7849 Skolen

5651 7837 Forstander Bernhard Schmitz - bfsc@marjatta.dk
5651 7839 Viceforstander Tine Bay Sørensen - tws@marjatta.dk

Ungdomsuddannelsen:
5651 7848 Ungdomssuddannelsen kontor

Køkken - Skolehjemmet:
5651 7840


Bredeshave - Strandvejen 11, 4733 Tappernøje.
Tlf. 5696 5119

Butik Pilti:
5651 7857 Butik Pilti

Cafe og Service:
5651 7864 Maja Bech - majbe@marjatta.dk

Uddannelsescentret:
5651 7865 Leder af uddannelsescentret Terje Erlandsen - ter@marjatta.dk

Sekretær:
5651 7863 Vivi Krüger - vkru@marjatta.dk

Uddannelsescentret:
5651 7868 Lind Einarsdóttir -lein@marjatta.dk
5651 7866 Paul Klarskov - pkl@marjatta.dk
5657 7867 Göran Krantz - ugk@marjatta.dk
5651 7881 Charlotte Krantz - cvkr@marjatta.dk

Helsecenter:
5651 7880 Tomas V. Johansen - tuj@marjatta.dk
5651 7872 Lisbet Kolmos - lskl@marjatta.dk