Bestyrelsen for Marjatta

Bestyrelsen

Bestyrelse:
Marjattas to fonde ledes overordnet af en bestyrelse bestående af:

 • 4 medlemmer valgt af beboere/forældre/pårørende
 • 1 medlem valgt af en af de 4 beliggenhedskommuner på skift
 • 1 medlem valgt af Regionsrådet i Region Sjælland
 • 1 medlem valgt af medarbejderne
 • 1 medlem med antroposofisk indsigt

 Bestyrelsen vælges på fondenes årsmøde, som holdes sidst i april hver år. 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

 • Torben Anker Sørensen (Formand)
 • Ole Hvidesten Rasmussen (Næstformand)
 • Henrik Studsgaard (Medlem)
 • Karen Albertsen (Medlem)
 • Kirsten Devantier (Medlem, valgt af Region Sjælland)
 • John Dalsgaard Jensen (Medlem, valgt af Stevns Byråd)
 • Kristoffer Petersen (Medlem, medarbejdervalgt)
 • Lisbet Kolmos (Medlem, antroposofisk indsigt)

Bestyrelsens erklæring vedr. Anbefalinger om god Fondsledelse afgives som en del af årsrapporten (regnskabet). Klik her for regnskab 2015.