Værdier kort fortalt På Marjatta vil vi skabe udvikling for den enkelte og give mulighed for et rigt indre liv og gode sociale relationer

Værdier - kort fortalt

Marjatta er en værdibåret organisation, som arbejder ud fra grundliggende værdier.

Mennesker med særlige behov for støtte har et rigt liv med både frihed til og mulighed for at udvikle sig personligt og bruge egne ressourcer i fællesskaber, der giver en levende rytmisk sammenhæng i hverdagen og med det kunstnerisk skabende som bærende princip.

Værdierne er udmøntet i det Værdi-, mål- og handlegrundlag, som ligger til grund for det pædagogiske arbejde. Værdi-, mål-, og handlegrundlaget kan findes i menuen til venstre.