Det er værdifuldt at
det udviklingshæmmede menneske har et rigt liv med mulighed for at udvikle sin personlighed og bruge egne ressourcer i et miljø, der skaber en rytmisk sammenhæng i livet og har det kunstnerisk skabende som bærende princip.

derfor vil vi
have undervisnings-, uddannelses-, og arbejdstilbud, der er tilpasset den enkelte med
- undervisning til børn
- uddannelse til unge
- uddannelse og alsidigt arbejdstilbud til voksne

give bo-muligheder, som tilgodeser den enkelte med
- familielignende miljø til børn
- ungdomsmiljø til unge
- levefællesskab/socialt fællesskab til voksne

give den enkelte mulighed for at
- være aktiv i kunstnerisk skabende processer og udvikle selvstændighed
- overskride egne grænser og opdage egne ressourcer
- udvikle intellektuelle, sproglige og motoriske færdigheder og holde dem ved lige

skabe en rytmisk sammenhæng i tilværelsen
- gennem en vekslen mellem aktivitet og ro
- i samklang med dag-, uge-, måned-, og årsforløbet
- der kan give tryghed, fordi livet bliver forudsigeligt og overskueligt

skabe mulighed for et rigt indre liv ved at
- skabe en grundstemning præget af medmenneskelig varme og kærlighed
- udvikle og stimulere følelseslivet og viljen til nærvær, så det er muligt at handle i nuet
- stimulere evnen til at kunne iagttage og begejstres
- have oplevelser præget af fantasi og humor sammen med andre

have gode sociale relationer ved at
- styrke de sociale evner og fornemmelsen for at agere ansvarligt overfor sig selv og andre
- deltage i sociale og kulturelle aktiviteter og have kontakt til lokalsamfundet
- pleje familiekontakt inkl. plejefamilie/aflastningsfamilie, søskende, venner o. lign.
- udvikle egne sociale relationer gennem social udveksling med andre i Marjatta-Fællesskabet

skabe mulighed for at alle holder sig så sunde og raske som muligt ved at
- have sunde levevilkår i forhold til ernæring, påklædning, motion, hygiejne, søvn, terapi, omgivelser m.m.

Klik her - hvis du vil se vores flotte brochure om værdigrundlaget