Ungdomsuddannelsen

På Marjattas STU er det hjemkommune og forældre/unge der i samarbejde med Marjatta vælger at tage en treårig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Rudolf Steiners menneskebillede,
neuropsylologi & neuropædagogik

På Marjattas STU arbejdes der ud fra tanken om det tre-delte menneskebillede.

Nerve-sansesystemet i hovedområdet, det rytmiske system i åndedrættet, stofskifte-lemmesystemet i kroppens nedre del og i lemmerne.
Mennesket kan være mere eller mindre bevidst til stede i de tre områder i kroppen. Vi har erfaring for at sprog, musik, sang, bevægelsesøvelser, drama, kunstnerisk skaben, æstetik, lærinmg, håndværk og socialt samvær tilsammen er medvirkende til, at harmonisere det enkelte menneske og til at vække krop og sind.
Mennesket kommer "på plads" i sig selv.

På Marjatta har vi relevant viden om den nyeste hjerneforskning og anvender denne i vores pædagogiske tilgang. (læs mere her)

Linjevalg
Lærerne har vurderet linjevalgsplaceringen af nye elever til 1. år ud fra en drøftelse med forældre og de indstillinger vi får fra uddannelsesvejlederen. I foråret på 1. år, drøftes der ønsker for 2. år. og på 2. år igen for 3. år. Man går som udgangspunkt 1 år på hver linje.

Det er dog muligt at gå to år på samme linje, da det i særlige tilfælde kan give god mening, men vi anbefaler som hovedregel, at man prøver tre forskellige linjer, da det er en enestående chance for at udfordre sig selv og afprøve sine kompetencer og grænser indenfor en bred viste af aktiviteter.

Der er tilknyttet 1-2 kontaktlærere samt pædagogisk personale til hver linje.

Vi arbejder på alle linjer og på tværs af disse med at udvikle den enkeltes personlige, sociale og faglige færdigheder og dette dokumenteres i uddannelsesplanen.